Goigs a l'Assumpció de Santa Maria (en castellà). Cervera (Segarra, Lleida).

GOZOS DE MARIA SANTISSIMA EN SU GLORIOSA ASSUNCION A LOS CIELOS, QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA FIDELISSIMA CIUDAD DE CERVERA. Año 1752.

L'Assumpció de la Mare de Déu

Suspirava Maria
Que Amante fallecia,
el dexar este Suelo,
y lograr en el Cielo
de Jesus Compañia.

Toda la Gerarquia
Celeste Respondia
con eco de explendores
instando el mesmo anelo
por desfrutar favores,
y dilatar el Cielo
por medio de Maria.
...
Aqui tu Abogacia
exerce, Virgen Pia,
pues hija de Dios Padre,
de amor Divino Esposa,
del Hijo de Dios Madre,
sednos Madre Amorosa
Coronada Maria.

En ti, ò, Virgen Pia,
todo el orbe confia
quiera Dios Soberano,
nos venga por tu mano
quanto bien nos envia.

Font: Biblioteca de Catalunya

En la diada de l'Assumpció de la Mare de Déu, malgrat ser patrona de Cervera Santa Maria del Coll de les Savines, i coincidir amb moltes de les festes majors d'un bon grapat de poblets de la Segarra, els cerverins donaven fe del seu fervor a la Verge Assumpta. 
Abans de 1936 s'iniciava la celebració amb un ofici solemne al matí, i a la 
tarda s'anava en processó pels carrers de Cervera. La verge de l'Assumpció o 
Mare de Déu Morta, dita així perquè anava estirada dins d'una urna de vidre, era passejada a espatlles per portants. Destacar el fet que, salvat de dues ocasions, 
es tragué en processó la verge del Coll de les Savines. Aquestes foren l'any 
1926, en la celebració de la Gran Assemblea dels Exercicis Parroquials, i l'any 
1948, en el XXV aniversari de la fundació de l'obra dels citats exercicis (al 
claustre del Sant Hospital s'hi troba una placa commemorativa de la primera 
tanda d'aquests exercicis). 
Després de la festa començava l'octavari dedicat a la verge: visita al 
Santíssim, cant del trisagi marià, besamans i cant dels goigs de la Mare de Déu. 
Posteriorment la festa quedà reduïda a una celebració eucarística i cant dels 
goigs. 
L'antiga Capella del Tresorer de l'església era anomenada també Capella de l'Assumpció.
— Extret de l'article "Culte marià a la parròquia de Santa Maria de Cervera" d'Elena Armengol Cera i Montserrat Pérez Serra".

Processó el 15 d'agost de 1912 amb l'urna de la Mare de Déu morta.
Foto extreta del bloc de Carme Bonet.

Ajuntament i campanar de l'església parroquial de Santa Maria de Cervera


Comentaris