Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Vilanova de les Escaldes (Alta Cerdanya, França)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE GRACIA LA IMAGE DE LA QUAL, PRESIDEIX EN UNA CAPELLA DEL LLOCH DE LAS ESCALDAS EN CERDANYA, AHONT NAIX UNA FONT CALENTA, QUE CURA DE MOLTS MALS ALS DESEMPARATS DE REMEY. Any 1714.

Mare del gran Redemptor
Verge pura, y molt serena
Sou de gracia tota plena
Vida y llum del pecador.

En una freda montanya
Dels altissims Pyrineus
En la terra de Cerdanya
Ab altas, y claras veus
Vos cantan tots alabanças:
Del mes gran fins al menor.

En lo Lloch de las Escaldas,
Es vostra Santa Capella,
De la montanya en las faldas
Naix aquella Font tant bella
Que dona salud complida
Als queus invocan de cor.

Molts malalts à laygua acudan
per sos mals remediar
Mes antes de tot procuran
Vostra gracia implorar.
Mitjensant la qual, la beuen.
O en lo bany prenen suor.
...
Puix Deu vos te tant amor,
Que tot quant voleu, se ordena
Sou de gracia tota plena
Vida y llum del pecador.


Església de la Mare de Déu de Gràcia a Vilanova de les Escaldes, al municipi d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes (Alta Cerdanya). Construïda el 1929 sobre una antiga capella del segle XV. Foto: Joan Marquès Griñó

Comentaris