Goigs a sant Pere apòstol. Sant Pere de les Puel·les de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS APOSTOL SANT PERE, QUE ES CANTEN A LA MILENARIA ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, EMPLAÇADA A LA CIUTAT DE BARCELONA.

Sant Pere apòstol

Sant Pere, capdavanter
entre tot l'apostolat.
Excels Sant Pere, porter,
mireu-nos amb caritat.

Un jorn pescant a la riba,
del llac de Genesaret,
fins a Vós la veu arriba
del Qui és veu del Paraclet.
Per seguir-lo més a pler,
la llar heu abandonat.
...
Barcelona en aquest temple
que sosté el pes de mil anys,
us contempla com exemple
contra els mundanals paranys.
I és així, que amb viu daler,
per tothom sou venerat.

Sant Pere a l'església de les Puel·les. Foto: Àngela Llop.


Església de Sant Pere de Puelles. La comunitat de monges es troba actualment a Sarrià.
Foto: Carquinyol
Més informació a vikipèdia...


Comentaris