Goigs a sant Antoni de Pàdua. Torelló (Osona, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DE SANT ANTONI DE PADUA, VENERAT EN LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU DE TORELLÓ. PATRÓ DELS GREMIS DE TORNERS, METAL·LÚRGICS, PALETES, PINTORS, LLAUNERS I ELECTRICISTES.

Sant Antoni de Pàdua

Nostra veu arreu ressoni
per lloar-vos triomfal:
Patriarca Sant Antoni
deslliureu-nos de tot mal.

De família distingida
vereu néixe a Portugal;
prest s'embauma Vostra vida
d'un perfum celestial;
fruit d'un noble matrimoni
madureu per l'Ideal.
...
Els torners i electricistes,
els paletes i manyans,
els llauners, pintors i artistes
i altres gremis d'artesans
donen públic testimoni
del vostre ajut paternal.
...
Per lloar, la veu ressoni,
vostre auxili universal.
Patriarca Sant Antoni
deslliureu-nos de tot mal.


Parròquia de Sant Feliu de Torelló
Foto: Friviere

Comentaris