Goigs a sant Cristòfol. Oristà (Lluçanès, Barcelona)

GOIGS AL INVICTE MARTYR DE JESUCRIST LO GLORIÓS S. CRISTÓFOL QUE'S VENERA EN LA PARRÒQUIA D'ORISTÀ, BISBAT DE VIC.

Sant Cristòfol

Ja que vostre greu martiri
Cel amunt vos feu pujá:
Protegiu, desde l'Empiri,
á aquest poble d'Oristá.

Sota'l cel blavench de Lycia
se gronxá vostre bressol,
y se'os mostrá tan propicia
la natura, que'os feu sol
en bellesa y estatura,
puix cap altre'os igualá.
...
D'amor vers Vos dant exemple,
van bastir nostres passats
al bell cim d'est puig est temple,
d'hon vetllau nostres sembrats,
nostres pletes y boscuries
junt ab Sant Sebastiá.

Res hi han fet les ponentades
ni'ls terremots qu'han passat,
si ha caygut per dos vegades
per dos voltes l'hem alsat;
y si acás may hi tornava,
nostre cor l'altar será.

Agraeixo a mn. Jordi Triadó l'aportació d'aquests Goigs

Ermita de Sant Sebastià, al costat i en un cim del poble d'Oristà.
Foto: J.A. Diaz

Sant Sebastià d'Oristà. Foto: Jordi Cadena


Comentaris