Goigs a la Transfiguració del Senyor. Sant Salvador de Bianya (Garrotxa, Girona)

LETRILLAS QUE EN ALABANSA DE LA GLORIOSA TRANSFIGURACIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCHRIST SE CANTAN EN LA ISGLESIA PARROQUIAL DE S. SALVADOR DE BIAÑA DEL BISBAT DE GERONA.

El Santíssim Salvador

Puig que ab tant de resplandor
Vos mostrau transfigurat;
Siáu lo nostre Advocat,
Jesús nostre Salvador.

Del Tabor á la montanya
ab tres Apóstols pujáreu,
ahont Vos transfiguráreu
al mitj de una gloria estranya;
la cara un sol abrasat
era, l' vestit un pur or.
...
Sant Salvador de Biaña
Te la ditxa singular
de podervos adorar
per son Patró en la montanya
del Tabor transfigurat
Ab vostra gracia y amor.

Puig que allá dalt del Tabor
vostra gloria habeu mostrat;
Siáu de tòts Advocat,
Jesús nostre Salvador.


Sant Salvador de Bianya
Foto: Albert Llort

Església romànica de Sant Salvador de Bianya
Foto: Wamito


Comentaris