Goigs de la Mare de Déu del Roser. Parròquia de Santa Pau (Garrotxa, Girona)


Vostres goigs amb gran plaer
cantarem Verge Maria;
puig la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent,
quant vos feu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger,
que del cel vos trametia;
Déu lo Pare que volia
fóssiu Mare del Roser.


Imatges de sants a l'església de Santa Pau
La Mare de Déu del Roser a l'esquerra.
Foto: Àngela Llop

Comentaris